WARUNKI GWARANCJI:

 

Gwarancja dotyczy gotowych paneli z mchu i roślin stabilizowanych, które uległy uszkodzeniu lub zostały zakwalifikowane jako wada produkcyjna lub materiałowa

Kupujący zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, produktu nie należy montować. Po tym czasie będą rozpatrywane jedynie reklamacje z tytułu:

 1. Niezgodność towaru z umową
 2. Uszkodzenia towaru w trakcie transportu – zgodnie z regulaminem odpowiedniej firmy transportowej

 

 

PODSTAWY GWARANCJI:

 

 1. Panele z mchu nie zostały jeszcze zamontowane przez klienta;
 2. Panele nie były demontowane przez klienta;
 3. Panele były użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.
 4. Posiadanie Faktury lub paragonu zakupionego panelu (wystawione przez Sprzedawcę z datą zakupu przez Kupującego)
 5. Wypełnienie karty gwarancyjnej

TYP GWARANCJI (w zależności od uszkodzeń *):

 

 1. Naprawa panelu;
 2. Wymiana na nowy panel;
 3. Częściowy zwrot pieniędzy;
 4. Całkowity zwrot pieniędzy.

 

Decyzję podejmuje serwis producenta, w zależności od wady panelu.

 

 

ZGŁOSZENIE WADY:

 

Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie, po otrzymaniu towaru lub zauważenia zmian

Reklamację należy zgłaszać telefonicznie (tel), online (biuro@chrobotek-design.pl) lub osobiście

 

 

CZAS TRWANIA GWARANCJI:

 

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od momentu naprawienia wady.

 

 

ROZPATRZENIE GWARANCJI:

 

Od momentu dostarczenia przez Kupującego Karty Gwarancyjnej reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych.

Przyjmujący reklamację może zażądać udostępnienia przedmiotu reklamacji lub jego zdjęć ew. jego dostarczenia koszt Sprzedawcy w celu stwierdzenia zasadności reklamacji.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną Kupujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez przyjmującego reklamację.

 

 

UTRATA GWARANCJI:

 

Uprawnienia gwarancyjne wygasają w przypadku nie stosowania się do zaleceń producenta zawartych w karcie gwarancyjnej, w instrukcji uzytkowania.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Produkty stabilizowane charakteryzują się naturalnym zapachem i unikalnym wyglądem. Wszystkie panele wykonywane są ręcznie.

Różnica w odcieniach barw nie podlega reklamacji ponieważ jest to efekt świadczący o wykonaniu paneli z materiałów naturalnych oraz niejednolitej zdolności wchłaniania barwnika.

Po świeżym barwieniu, produkty mogą uwalniać kolory i zapachy. Z upływem czasu efekt ten zanika.

Średnia długość życia ścian z mchów i porostów stabilizowanych - 10 lat, z ozdobnych roślin stabilizowanych 7-8 lat.

Panele z roślin stabilizowanych są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.

 

ZASADY NAPRAWY

 

W przypadku uszkodzeń mechanicznych oferujemy odpłatny serwis – uzupełnienie ubytków w panelu nowym mchem/roślinami, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin wykonania prac. Usługa serwisowa jest wykonywana w siedzibie klienta. Usługa obejmuje także wsparcie drogą telefoniczną i przez e-mail. Warunkiem przyjęcia przez serwis zlecenia wykonania usługi jest podanie niezbędnych danych osobowych, koniecznych do wystawienia faktury VAT.

 

KOSZTY

 

Serwis uszkodzeń mechanicznych jest odpłatny. Serwisujemy również ściany z produktów stabilizowanych wykonane przez inne firmy. Każdorazowo ustalany jest % uszkodzeń na podstawie materiałów fotograficznych przesłanych przez klienta lub wizji lokalnej i robimy wycenę

 

TERMIN NAPRAWY

 

Po oszacowaniu wielkości zniszczeń i kosztów ustalany z klientem.