ZGŁOSZENIE WADY:

 

Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie, po otrzymaniu towaru lub zauważenia zmian

Reklamację należy zgłaszać telefonicznie (tel 12 30 789 77 ), online (biuro@chrobotek-design.pl) lub osobiście

 

 

CZAS TRWANIA GWARANCJI:

 

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy

 

Warunki gwarancji i karta gwarancyjna wysyłana jest zawsze Klientom razem z przesyłką.  

Na prośbę Klienta istnieje możliwość wysłania warunków gwarancji w pliku pdf mailowo, kontaktując się z biurem : biuro@chrobotek-design.pl